معرفی تحلیل تکنیکال

تحلیل الگوهای نموداری به عنوان تحلیل تکنیکال شناخته می شود. معامله‌گران با استفاده از تحلیل نمودار های قیمتی سهام شرکت ها، می توانند نقاط مناسب ورود یا خروج به سهم خاصی را یافته و به خرید و فروش سهام بپردازند. همچنین به کمک الگوهای تحلیل تکنیکال، می توانید برآوردی از سود احتمالی حاصل از انجام معامله را پیش از ورود به سهم بدست آورید.

یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم (دوره های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه)، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند.

چرا تحلیل تکنیکال را یاد بگیریم؟

  • هدف از تحلیل تکنیکال،پیش بینی روند سهم در آینده بازار است. 
  • تحلیل تکنیکال سرعت عمل بالایی در پیش بینی روند قیمت ها دارد.
  • تاریخ تکرار می شود. به این مفهوم که سهم، گذشته خود را تکرار خواهد کرد.
  • با تحلیل تکنیکال می توان نمودارهای موجود در هر بازاری را بررسی و تحلیل کرد.
  • تحلیل تکنیکال نیاز به اطلاعات بالای علوم اقتصادی و سیاسی (برعکس تحلیل بنیادی) ندارد.
  • تحلیلگران تکنیکالیست بر این باور هستند که همه اطلاعات سهام شرکت ها در قیمت ان ها نهفته است.
  • در همه بازار های معاملاتی، تحلیلگران برای پیش بینی بهتر در زمان سریع تر، از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

تغییرات قیمت سهام، تابعی ازعرضه و تقاضا است. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت صعودي می شود و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد، قیمت کاهش می یابد. این تغییرات، اساس تمام پیش بینی هاي اقتصادي هستند. تغییرات قیمت سهام، در نمودار هایی که در تحلیل تکنیکال، مورد استفاده قرار می گیرند، به وضوح قابل مشاهده است.

الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال کلاسیک